Listor / Världsarv / Srebarna naturreservat

Srebarna naturreservat

Srebarna naturreservat (bulgariska: Природен резерват Сребърна, translittererad som Priroden rezervat Srebarna) är ett naturreservat i nordöstra Bulgarien (södra Dobruja), nära byn med samma namn, 18 kilometer (11 mi) väster om Silistra och två kilometer väster om Silistra 1,9 km söder om Donau. Den omfattar sjön Srebarna och dess omgivningar och är en viktig våtmark belägen på Via Pontica, en fågelflyttsväg mellan Europa och Afrika.

Källa: Srebarna_nature_reserve, Wikipedia

Engelska: Srebarna nature reserve
Land: Bulgarien
Typ: Naturarv
År: 1983