Listor / Världsarv / Höga kusten/Kvarkens skärgård

Höga kusten/Kvarkens skärgård

Land: Finland
Plats: Österbotten
Typ: N
År: 2006