Listor / Världsarv / Höga kusten/Kvarkens skärgård

Höga kusten/Kvarkens skärgård

Höga Kusten (svenska: Höga Kusten) är en del av Sveriges kust vid Bottenviken, i Ångermanland i nordöstra Sverige, centrerad i kommunerna Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Det är anmärkningsvärt som ett område för forskning om post-glacial återhämtning och eustacy, där landet reser sig när de täckande glaciärerna smälter, ett fenomen som först upptäcktes och studerades där.

Källa: High_coast/Kvarkens_archipelago, Wikipedia

Engelska: High coast/Kvarkens archipelago
Land: Finland
Plats: Österbotten
Typ: Naturarv
År: 2006