Listor / Världsarv / Gravhögarna, runstenarna och kyrkan i Jelling

Gravhögarna, runstenarna och kyrkan i Jelling

Jellingstenarna (danska: Jellingstenene) är massiva snidade runstenar från 900-talet, hittade vid staden Jelling i Danmark. Den äldre av de två Jellingstenarna restes av kung Gorm den Gamle till minne av sin hustru Thyra.

Källa: The_burial_mounds,_the_rune_stones_and_the_church_in_Jelling, Wikipedia

Engelska: The burial mounds, the rune stones and the church in Jelling
Land: Danmark
Typ: Kulturarv
År: 1994