Listor / Världsarv / Verla träsliperi och pappfabrik

Verla träsliperi och pappfabrik

Land: Finland
Plats: Kymmenedalen
Typ: K
År: 1996