Listor / Världsarv / Berats och Gjirokastërs historiska centrum

Berats och Gjirokastërs historiska centrum

Land: Albanien
Typ: K
År: 2005