Listor / Världsarv / Bojanakyrkan

Bojanakyrkan

Land: Bulgarien
Typ: K
År: 1979