Listor / Världsarv / Pirin nationalpark

Pirin nationalpark

Land: Bulgarien
Typ: N
År: 1983