Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Katko" i byn Simuna

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Katko" i byn Simuna

Land: Estland
Plats: Lääne-Virumaa
Typ: K
År: 2005