Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Dorpat" i Tartus gamla observatorium

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Dorpat" i Tartus gamla observatorium

Engelska: Struve meridian arc — The measuring point "Dorpat" in Tartu's old observatory
Land: Estland
Plats: Tartumaa
Typ: Kulturarv
År: 2005