Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Dorpat" i Tartus gamla observatorium

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Dorpat" i Tartus gamla observatorium

Land: Estland
Plats: Tartumaa
Typ: K
År: 2005