Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Woibifer" i byn Võivere

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Woibifer" i byn Võivere

Land: Estland
Plats: Lääne-Viru län
Typ: K
År: 2005