Listor / Världsarv / Den trakiska graven i Kazanlak

Den trakiska graven i Kazanlak

Land: Bulgarien
Typ: K
År: 1979