Listor / Världsarv / Butrint

Butrint

Land: Albanien
Typ: K
År: 1992