Listor / Veckodagar / fredag

fredag

Fredag ​​är veckodagen mellan torsdag och lördag. I länder som antar den traditionella "Söndag-först"-konventionen är det den sjätte dagen i veckan.

Källa: Friday, Wikipedia

Engelska: Friday