Listor / Verb

Verb (efter aktiv preteritum)

Sortera och sök: Namn Aktiv imperativ Aktiv infinitiv Aktiv presens Aktiv preteritum Aktiv supinum Passiv imperativ Passiv infinitiv Passiv presens Passiv preteritum Passiv supinum Perfekt Presens

1 2 3 4 5 74

Verb Aktiv preteritum ↑
abbrevieraabbrevierade
abdikeraabdikerade
abduceraabducerade
aberreraaberrerade
abonneraabonnerade
aborteraaborterade
abraderaabraderade
absenteraabsenterade
absolveraabsolverade
absorberaabsorberade
abstraheraabstraherade
accelereraaccelererade
accentueraaccentuerade
accepteraaccepterade
acklimatiseraacklimatiserade
ackommoderaackommoderade
ackompanjeraackompanjerade
ackorderaackorderade
ackrediteraackrediterade
ackumuleraackumulerade
ackvireraackvirerade
adapteraadapterade
addaaddade
adderaadderade
adduceraadducerade
adjungeraadjungerade
adlaadlade
administreraadministrerade
admitteraadmitterade
adopteraadopterade
adresseraadresserade
adsorberaadsorberade
aduceraaducerade
affirmeraaffirmerade
affischeraaffischerade
agaagade
ageraagerade
agglutineraagglutinerade
aggregeraaggregerade
agiteraagiterade
agnaagnade
ajourneraajournerade
aktaaktade
akterseglaakterseglade
aktiveraaktiverade
aktualiseraaktualiserade
alarmeraalarmerade
allittereraallittererade
allmänbildaallmänbildade
allokeraallokerade

Visar resultat 1-50 av 3698.

1 2 3 4 5 74

Slumpa fram ett verb