Listor / Yrken / Affärsanalytiker

Affärsanalytiker

Affärsanalys är en professionell disciplin fokuserad på att identifiera affärsbehov och bestämma lösningar på affärsproblem. Lösningar kan inkludera en komponent för utveckling av mjukvarusystem, processförbättringar eller organisatoriska förändringar, och kan innefatta omfattande analyser, strategisk planering och policyutveckling.

Källa: Business Analyst, Wikipedia

Engelska: Business Analyst