Listor / Yrken / Affärsansvarig

Affärsansvarig

Oxford English Dictionary definierar en företagsledare som "en person som hanterar en individs, institutions, organisations eller företags affärsverksamhet". Jämför chef.

Källa: Business manager, Wikipedia

Engelska: Business manager