Listor / Yrken / Affärsman

Affärsman

En affärsman är en person som har grundat, äger eller äger aktier i (inklusive som en ängelinvesterare) ett privat företag. En affärsman åtar sig aktiviteter (kommersiella eller industriella) för att generera kassaflöde, försäljning och intäkter genom att använda en kombination av mänskligt, finansiellt, intellektuellt och fysiskt kapital för att underblåsa ekonomisk utveckling och tillväxt.

Källa: Businessman, Wikipedia

Engelska: Businessman