Listor / Yrken / Affärsutvecklare

Affärsutvecklare

Affärsutveckling innebär uppgifter och processer för att utveckla och implementera tillväxtmöjligheter inom och mellan organisationer. Det är en delmängd av områdena affärer, handel och organisationsteori.

Källa: Business developer, Wikipedia

Engelska: Business developer