Listor / Yrken / Akustiker

Akustiker

Akustik är en gren av fysiken som handlar om studier av mekaniska vågor i gaser, vätskor och fasta ämnen inklusive ämnen som vibrationer, ljud, ultraljud och infraljud. En vetenskapsman som arbetar inom akustikområdet är en akustiker medan någon som arbetar inom akustikteknik kan kallas akustikingenjör.

Källa: Acoustician, Wikipedia

Engelska: Acoustician