Listor / Yrken / Akutläkare

Akutläkare

En akutläkare (ofta kallad "ER-läkare" i USA) är en läkare som arbetar på en akutmottagning för att ta hand om sjuka patienter. Akutläkaren är specialiserad på avancerat hjärtlivsstöd (avancerat livsstöd i Europa), återupplivning, traumavård såsom frakturer och mjukdelsskador samt hantering av andra livshotande situationer.

Källa: Emergency physician, Wikipedia

Engelska: Emergency physician