Listor / Yrken / Akutsjuksköterska

Akutsjuksköterska

Akutsjukvård är en specialitet inom området professionell omvårdnad med fokus på vård av patienter som behöver omedelbar läkarvård för att undvika långvarig funktionsnedsättning eller dödsfall. Förutom att ta itu med "verkliga nödsituationer" vårdar akutsjuksköterskor i allt högre grad människor som inte vill eller kan få primärvård någon annanstans och kommer till akutmottagningar för att få hjälp.

Källa: Emergency nurse, Wikipedia

Engelska: Emergency nurse