Om webbplatsen

Med botia kan du på både enkla och avancerade sätt skapa en bot åt dig själv eller din organisation för att sedan använda den här eller i din egen webbapp. Välj själv om du vill att din bot (i brist på eget svar) ska ta hjälp av botias svar som mestadels grundar sig på fakta från ZDB.se.

Allmänna frågor: zdb[snabela]zdb.se

Snabbguide till AIML

För att skapa din bot krävs att du antingen laddar upp dina egna AIML-filer eller bygger dom med hjälp av vårt grafiska verktyg. AIML står för Artificial Intelligence Markup Language och är XML-baserat.
Nedan listas några av dom viktigaste elementen:

Tagg Beskrivning
aiml Själva huvudelementet. Kan enbart förekomma en gång och måste alltid vara högst upp i varje .aiml-fil.
Övriga taggar är placerade under denna i hierarkin.
topic (ämne) Innehåller flera relaterade kategorier. Varje topic måste innehålla ett namnattribut som beskriver vad ämnet handlar om. Exempel på namn-attribut kan vara djur, bilar eller mat. Exempel på en fullständig starttagg: <topic name="djur">
category (kategori) Måste innehålla precis en pattern-tagg och en template-tagg i den ordningen. Det finns fler tillåtna taggar som går att placera under category men som inte tas upp här.
Specifikt på botia: <category> kan förkortas <c>.
pattern (mönster) Beskriver ett mönster som krävs för att ett meddelande ska matcha den aktuella kategorin. Innehållet är inte skifteskänsligt och skrivs som konvention alltid med stora bokstäver. Exempel: <pattern>HEJ *</pattern> matchar "Hej du" och "hEJ botia".
Specifikt på botia: <pattern> kan förkortas <p>.
template (mall) Om det föregående mönstret har resulterat i en lyckad matchning så kommer innehållet i template-taggen ges som svar till användaren.
Specifikt på botia: <template> kan förkortas <t>.

Andra taggar som stöds är: srai, sraix, get, set, think, star, random, li, request, response, zdb och hook.
På sidan AIML-exempel hittar du några exempel på hur man kan använda AIML-taggarna.
Det finns mer och utförligare information om AIML på tutorialspoint.com.

Validering och testning

För att garantera att din bot alltid fungerar som den ska för slutanvändaren så finns en uppdateringsknapp när du är inloggad. Innan dom nya eller redigerade filerna laddas upp kommer validering och testning genomföras. Om det skulle misslyckas blir du meddelad om åtgärder som måste tas innan boten kan uppdateras. Valideringen sköter botia åt dig men du ansvarar själv för att relevanta tester är skapade.

Testfilen ska bestå av tre kolumner som ska vara semikolonseparerade. Första kolumnen är vilket meddelande som kommer testas. Andra kolumnen är antingen == eller !=. Tredje kolumnen är det förväntade svaret från boten.

Exempel på några rader:
HUR MÅNGA LIV HAR EN KATT;==;9
VAD ÄR SVARET PÅ *;==;42
ÄR DU VÄRLDENS BÄSTA CHATTBOT;!=;Nej

REST API

Alla parametrar nedan kan skickas med antingen GET eller POST.

Klientanrop

Till följande anrop krävs ingen API-nyckel eller användarkonto.

Skickar ett meddelande och returnerar ett svar med boten du redan har startat en konversation med. Kräver att parametern 'meddelande' skickas med.
Obligatoriska parametrar:
meddelande
Meddelandet som ska skickas
Frivilliga parametrar:
avlusning
Om värdet är 'ja', spåra hur boten kom fram till svaret.

Skicka AIML innehåll och ett meddelande för att se vad svaret blir utan att ha en bot skapad.
Obligatoriska parametrar:
aiml
AIML-innehåll
meddelande
Testmeddelande som ska skickas
Frivilliga parametrar:
avlusning
Om värdet är 'ja', spåra hur boten kom fram till svaret.

Skicka ett tillfälligt lösenord.
Obligatoriska parametrar:
email
Email-adress som lösenordet ska skickas till

Botägaranrop

Till följande anrop krävs att du är inloggad eller skickar med din bots API-nyckel med parametern "api_nyckel" med antingen GET eller POST för att det ska gå att verifiera dig som botägare. Du kan generera en API-nyckel på inställningssidan.

Uppdaterar din bot igenom att slå ihop dina nuvarande AIML-filer som kan valideras.

Testar din bot så att den validerar och går igenom alla skapade tester.
Obligatoriska parametrar:
env
I vilken miljö som testerna ska köras i. Måste vara satt till 'produktion' eller 'utveckling'.

Spara en existerande AIML fil
Obligatoriska parametrar:
aiml_id
AIML ID't för filen som ska uppdateras
filnamn
Nytt filnamn
aiml
Nytt filinnehåll
publik
1 ifall filen ska vara publik

Ändrar vilken av dina botar som är aktiv för den här sessionen.
Obligatoriska parametrar:
bot_id
Bot ID för nya boten

Skapa en ny bot.
Obligatoriska parametrar:
namn
Namnet på nya boten

Uppdaterar inställningar för den aktiva boten
Frivilliga parametrar:
namn
Namnet på boten
kort_beskrivning
Kort beskrivning av vad boten är bra på
lang_beskrivning
Utförlig beskrivning av vilka frågor som boten kan svara på. Exempel uppskattas!
test
Testinnehåll, läs mer
losenord
Ditt lösenord
bild
Botens avatar

Generera en API nyckel kopplad till den aktiva boten. Obs! Om du redan har en nyckel kommer den sluta gälla ifall denna åtgärd lyckas.

Personuppgifter

Oavsett vilken bot du skriver med på webbplatsen så kommer dina meddelanden sparas för att kunna göra botarna bättre i framtiden. Meddelandena sparas sålänge boten du skriver med finns kvar.

När du chattar med Botia på startsidan ansvarar administratörer att dina meddelanden hanteras korrekt och konfidentiellt. När du chattar med en användares bot ansvarar dels administratörer, dels botens ägare för att dina meddelanden hanteras korrekt och konfidentiellt.

×