Listor / Arter / höstslinke

höstslinke

Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Nitella syncarpa [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer