Listor / Arter / kärrnäva

kärrnäva

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Geranium palustre [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab; B2ab(i,ii,iii,iv)
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Förekommer