Listor / Definiera / Aktiv Cell

Aktiv Cell

Aktiv cell, även kallad den aktuella cellen är cellen i ett kalkylblad (till exempel Microsoft Excel) i vilka nummer eller formler kan matas in. Den aktiva cellen visar en tjock ram, och dess namn är längst upp på skärmen.

Publiceringsdatum: 2015-09-30