Fråga:

Vilket år upptäcktes 47 UMa c?

Svar:

2002

Listor / Exoplaneter / 47 UMa c / Upptäcktsår