Fråga:

Vilket år upptäcktes 55 Cnc b?

Svar:

1997

Listor / Exoplaneter / 55 Cnc b / Upptäcktsår