Fråga:

Vilken massa har 14 Her b?

Svar:

5.21486 mjupiter

Listor / Exoplaneter / 14 Her b / Massa