Fråga:

Vad har Kisel för beteckning?

Svar:

Si

Listor / Grundämnen / Kisel / Beteckning