Fråga:

Vad heter Gallium på engelska?

Svar:

Gallium

Listor / Grundämnen / Gallium / Engelska