Listor / Grundämnen / Silver

Silver

Atomnummer: 47 [Länk]
Atomradie: 144
Atomvikt: 107.8682 u
Beteckning: Ag [Länk]
Densitet: 10.5 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Kr]4d5s¹ [Länk]
Engelska: Silver [Länk]
Kokpunkt: 2485 K [Länk]
Smältpunkt: 1235.1 K [Länk]