Fråga:

Vad har Barium för beteckning?

Svar:

Ba

Listor / Grundämnen / Barium / Beteckning