Fråga:

Vad har Europium för beteckning?

Svar:

Eu

Listor / Grundämnen / Europium / Beteckning