Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Porlom II" nära byn Porlom

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Porlom II" nära byn Porlom

Land: Finland
Plats: Nyland
Typ: K
År: 2005