Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Porlom II" nära byn Porlom

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Porlom II" nära byn Porlom

Engelska: Meridian arc of Struve — Measuring point "Porlom II" near the village of Porlom
Land: Finland
Plats: Nyland
Typ: Kulturarv
År: 2005