Listor / Världsarv / Ryttaren i Madara

Ryttaren i Madara

Land: Bulgarien
Typ: K
År: 1979