Listor / Veckodagar / torsdag

torsdag

Torsdag är veckodagen mellan onsdag och fredag. Enligt den internationella standarden ISO 8601 är det den fjärde dagen i veckan.

Källa: Thursday, Wikipedia

Engelska: Thursday