Listor / Län / Stockholms län

Stockholms län

Länkod: 01

Kommuner i länet (26)

Sjöar i länet (122)

Källa: Länsstyrelsen, april 2024.