Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Österåkers kommun / Tätorter / Näs*

Näs*

Befolkningsmängd: 291 st
Befolkningstäthet: 1 249 invånare/km^2
Kommun: Österåkers kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0117TB154
x-koordinat Sweref 99TM: 685 036
y-koordinat Sweref 99TM: 6 596 703
Yta: 23 hektar (0.23 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.