Listor / Verb

Verb (efter passiv preteritum)

Sortera och sök: Namn Aktiv imperativ Aktiv infinitiv Aktiv presens Aktiv preteritum Aktiv supinum Passiv imperativ Passiv infinitiv Passiv presens Passiv preteritum Passiv supinum Perfekt Presens

1 2 3 4 5 74

Verb Passiv preteritum ↑
måsta?
abbrevieraabbrevierades
abdikeraabdikerades
abduceraabducerades
aberreraaberrerades
abonneraabonnerades
aborteraaborterades
abraderaabraderades
absenteraabsenterades
absolveraabsolverades
absorberaabsorberades
abstraheraabstraherades
accelereraaccelererades
accentueraaccentuerades
accepteraaccepterades
acklimatiseraacklimatiserades
ackommoderaackommoderades
ackompanjeraackompanjerades
ackorderaackorderades
ackrediteraackrediterades
ackumuleraackumulerades
ackvireraackvirerades
adapteraadapterades
addaaddades
adderaadderades
adduceraadducerades
adjungeraadjungerades
adlaadlades
administreraadministrerades
admitteraadmitterades
adopteraadopterades
adresseraadresserades
adsorberaadsorberades
aduceraaducerades
affirmeraaffirmerades
affischeraaffischerades
agaagades
ageraagerades
agglutineraagglutinerades
aggregeraaggregerades
agiteraagiterades
agnaagnades
ajourneraajournerades
aktaaktades
akterseglaakterseglades
aktiveraaktiverades
aktualiseraaktualiserades
alarmeraalarmerades
allittereraallittererades
allmänbildaallmänbildades

Visar resultat 1-50 av 3698.

1 2 3 4 5 74

Slumpa fram ett verb