Listor / Verb

Verb (efter passiv supinum)

Sortera och sök: Namn Aktiv imperativ Aktiv infinitiv Aktiv presens Aktiv preteritum Aktiv supinum Passiv imperativ Passiv infinitiv Passiv presens Passiv preteritum Passiv supinum Perfekt Presens

1 2 3 4 5 74

Verb Passiv supinum ↑
måsta?
abbrevieraabbrevierats
abdikeraabdikerats
abduceraabducerats
aberreraaberrerats
abonneraabonnerats
aborteraaborterats
abraderaabraderats
absenteraabsenterats
absolveraabsolverats
absorberaabsorberats
abstraheraabstraherats
accelereraaccelererats
accentueraaccentuerats
accepteraaccepterats
acklimatiseraacklimatiserats
ackommoderaackommoderats
ackompanjeraackompanjerats
ackorderaackorderats
ackrediteraackrediterats
ackumuleraackumulerats
ackvireraackvirerats
adapteraadapterats
addaaddats
adderaadderats
adduceraadducerats
adjungeraadjungerats
adlaadlats
administreraadministrerats
admitteraadmitterats
adopteraadopterats
adresseraadresserats
adsorberaadsorberats
aduceraaducerats
affirmeraaffirmerats
affischeraaffischerats
agaagats
ageraagerats
agglutineraagglutinerats
aggregeraaggregerats
agiteraagiterats
agnaagnats
ajourneraajournerats
aktaaktats
akterseglaakterseglats
aktiveraaktiverats
aktualiseraaktualiserats
alarmeraalarmerats
allittereraallittererats
allmänbildaallmänbildats

Visar resultat 1-50 av 3698.

1 2 3 4 5 74

Slumpa fram ett verb