Listor / Grundämnen / Californium

Californium

Atomnummer: 98 [Länk]
Atomradie: 295
Atomvikt: 251.0796 u
Beteckning: Cf [Länk]
Densitet: 15.1 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f¹6d7s² [Länk]
Engelska: Californium [Länk]
Smältpunkt: 900 K [Länk]